close menu icon
Co jest potrzebne?

DLA KOGO?

Na samym początku zastanów się dla jakiej grupy wiekowej chciałabyś/chciałbyś zorganizować klub filmowy!

Podpowiedzi:

- dzieci w wieku od 10 lat (istotne są możliwości percepcyjne i komunikacyjne dzieci, czytanie ze zrozumieniem instrukcji i poleceń w kartach pracy, rozumienie treści z prezentacji multimedialnej);

- młodzież, dorośli, seniorzy;

- rekomendowana ilość osób w grupie - 10-12 uczestników.

 

TUTORZY

Zastanów się, kto poprowadzi zajęcia!

- dobrym pomysłem jest zaangażowanie 2 prowadzących - osoby z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zanim przystąpicie do realizacji filmu, obejrzyjcie wspólnie filmy, omówcie krótkometrażówki, sprawdźcoe jakie środki wyrazu w nich zastosowano!

Polecamy:

- filmy krótkometrażowe (dostępne bezpłatnie w ramach darmowych zajęć - tzw. dozwolony użytek), z których można korzystać:

 - dla prowadzących przydatne mogą być duże arkusze papieru, flipcharty, karty Dixit, pisaki, markery.

 

POTRZEBY TECHNICZNE:

Kluczowe dla sprawnego prowadzenia zajęć jest przygotowanie sali. Dlatego dobrze pamiętać o takich sprawach jak:

- dostęp do Internetu;

- stanowiska komputerowe wyposażone w program do montażu (dostępne są bezpłatne aplikacje);

- tablety, kamery lub aparaty fotograficzne z funkcją nagrywania.

 

ORGANIZACJA PRACY

Powodzenie przedsięwzięcia zależy od organizacji pracy. Dlatego dobrze zaplanuj zajęcia!

- zajęcia mogą się odbywać w ciągłych cyklach kilkudniowych (2-5 dni) albo co tydzień w wybrany dzień tygodnia;

- warto położyć większy nacisk na działania praktyczne podczas zajęć z młodszymi warsztatowiczami;

- rozpocznij zajęcia od projekcji filmu, który tematycznie będzie nawiązywał do dalszych działań;

- ustalcie wspólnie temat filmu - spiszcie na kartce wasze pomysły - zarys fabuły i kilka dialogów;

- daj dzieciom możliwość improwizacji podczas realizacji - ważny jest sam proces tworzenia;

- w czasie montażu i działań postrpodukcyjnych - postaraj się zaangażować dzieci przez rozmowę i pomoc przy wykonywaniu najprostszych zadań;

- obejrzyjcie wspólnie gotowe filmy, podyskutujcie o rezultach!

Warto rozważyć przy pracy ze starszymi grupami:

- poszerz zajęcia teoretyczne o zagadnienia związane z kompozycją obrazu, podstaw oświetlenia, narracją; tworzeniem scenariusza czy budowaniem dramaturgii;

- skup większą uwagę na montażu - zagadnieniach technicznych;

- podziel role na planie filmowym - odpowiedzialność za konkretne zadania jest wielką umiejętnością!

 

The content of this website is the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The project FilmNet-South Baltic Film and Culture Network is partly financed from the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 through the European Regional Developmnet Fund.