close menu icon
Przydatne materiały i linki

Kilka informacji praktycznych dot. źródeł internetowych:

 

Filmriket:

 • strona prezentująca rezultaty działań Film Club w Szwecji. Znajdziecie tam liczne filmy instruktażowe oraz filmy zrealizowane przez dzieci i młodzież:

www.youtube.com/channel/UCuzAwSefmZlfEXxQohkf_ww

UNESCO 

 • to link do raportu stworzonego przez UNESCO, zwierającego wytyczne dlla edukatorów/nauczycieli w zakresie kompetencji medialnych. Twórcy dokumentu zauważają silny związek z umiejętnościami na poziomie medialnym (rozumienie przekazu audiowizualnego, języka filmu i mediów) z dobrze prowadzonym dialogiem międzykulturowym:

www.unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606

 

Inspiracja merytoryczna:

 • Jadwiga Mostowska, Elementarz młodego kinomana – książka w wersji online

http://edukacjafilmowa.pl/elementarz-mlodego-kinomana/

 • Tutorial „Jak napisać scenariusz filmowy?” – materiał opracowany przez Wojciecha Lepiankę dla portalu Edukacja Filmowa

http://edukacjafilmowa.pl/tutorial-jak-napisac-scenariusz-filmowy/

 • „Jak zrobić film?” – sześć odcinków o charakterze instrukcji opracowanych przez  Centrum Edukacji Obywatelskiej i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę” w  ramach projektu Filmoteka Szkolna

https://rezydencje.ceo.org.pl/aktualnosci/jak-zrobic-film

 •  „Jak zmontować własny film?”

http://edukacjafilmowa.pl/dla-mlodego-kinomana/jak-zmontowac-wlasny-film/

 

Przykładowe festiwale, konkursy lub przeglądy, na które można wysłać filmy zrealizowane przez członków klubu filmowego:

 • Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”:

www.akfjantar.pl/zwierciadla

 • Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA:

www.okfa.ckis.konin.pl

 • Festiwal Filmowy w Kochanowskim:

www.festiwalfilmowy.com

 • Festiwal Ludzi Aktywnych Kulturalnie:

www.facebook.com/festiwal.flak

 • Fresh Form Film Festival:

www.facebook.com/freshformfilmfestival

 • Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych: 

www.ffm.org.pl

 • Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich „Albatrosy”:

www.albatrosy.wordpress.com

 • Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”:

www.facebook.com/Dyskusyjny-Klub-Filmowy-Zamek-Zespoł-Szkół-w-Olsztynku-317608088395785

 • Konkurs „Zrób-My Nasz-Film”:

www.zrobmynaszfilm.blogspot.com

 • Festiwal Filmowy 9 Minut:

www.9minut.hoffmanowa.pl

 • Festiwal Kina Młodzieżowego „ZOOM na młodzież”:

www.facebook.com/Zoom-na-młodzież-219690418461413/?eid=ARDWDe8qg8ar_ifDi9-TQdjjP3bB8uJ5J7WWXz2ou8UaLQshfcOJz6e23fWgJZZmzNk3ms5kYhYDWUWV

 • Konkurs „Filmujemy Miasta”:

www.filmujemy-miasta.pl

 • COR AD COR Film Festival:

www.szkolafilipaneri.pl/festiwal-filmowy

 

WAŻNE: Warto na bieżąco śledzić strony internetowe instytucji zajmujących się edukacją filmową, które publikują informacje o naborach na rozmaite festiwale i konkursy filmowe dla dzieci i młodzieży.

 • Filmoteka Szkolna 

www.filmotekaszkolna.pl

 • Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

www.nhef.pl

 • Centralny Gabinet Edukacji Filmowej 

www.edukacjafilmowa.pl

The content of this website is the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The project FilmNet-South Baltic Film and Culture Network is partly financed from the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 through the European Regional Developmnet Fund.