close menu icon
Inspiracje

Główną inspiracją do realizacji wspólnych działań w ramach Film Club Lab, był szwedzki projekt Filmriket odbywający się w latach 2014-2016, który z kolei opierał się na programie „Into Film” skupiającym 8000-9000 klubów filmowych w całej Wielkiej Brytanii.

 

Celem projektu Filmriket było stworzenie dla młodzieży dostępnego i łatwego sposobu oglądania, omawiania i tworzenia filmów w wolnym czasie. Filmriket zbudował udany model, w ramach którego młodzi ludzie sami prowadzą kluby filmowe i wspólnie oglądają filmy, dyskutują o nich i realizują własne produkcje. Projekt wzmocnił też poczucie własnej wartości i zaangażowania społecznego wśród młodzieży, poszerzył ich wiedzę na temat kultury audiowizualnej i pomógł w dotarciu do szerszej oferty filmowej.

Model szwedzki okazał się atrakcyjnym i godnym naśladowania na gruncie polskim i litewskim. Postanowiliśmy więc w ramach współpracy „filmnetowej” spróbować wdrożyć go i przetestować w naszych warunkach. W tym celu uzyskaliśmy od partnera szwedzkiego wszelką możliwa wiedzę, odbyliśmy wizyty i spotkania w Szwecji, odbyły się także warsztaty z trenerem klubów filmowych

w Gdańsku. Poznaliśmy całą koncepcję projektu Filmriket oraz metody pracy i rezultaty, czyli filmy powstałe w ramach tego programu. Z pomocą doświadczonych edukatorów filmowych z Polski opracowaliśmy koncepcję wdrożenia klubów filmowych oraz scenariusze zajęć w różnych wariantach. Postanowiliśmy odbyć też zajęcia na „żywym organizmie”, czyli zorganizować warsztaty klubów filmowych z profesjonalnymi twórcami filmowymi.

 

Na gruncie litewskim
postanowiono wdrożyć model klubu filmowego jako element regularnych spotkań filmowych młodzieży i dorosłych. Przygotowano harmonogram zajęć, nabór chętnych i program szkolenia filmowego. Do współpracy zaproszono profesjonalistów z branży filmowej. Zajęciami filmowymi nasz partner z Litwy zaraża też młodzież szkolną inspirując zarówno uczniów jak i nauczycieli do realizacji zajęć dotyczących filmów podczas nauki szkolnej.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania:

- Sprawozdanie z działalności Filmriket

- Instrukcja wdrożenia Film Clubów w Polsce (autorka: Anna Równy)

- Wprowadzienie modelu klubów filmowych na gruncie polskim (autorka: Marta Maciejewska) 

The content of this website is the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The project FilmNet-South Baltic Film and Culture Network is partly financed from the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 through the European Regional Developmnet Fund.