close menu icon
Realizacje na Litwie

Edukacja filmowa to nowy temat w Rietavas. Wcześniej pojawiło się kilka odosobnionych inicjatyw nauczyciela sztuki ze szkoły artystycznej Rietavas Mykolas Kleopas Ogiński Art School – zajmował się on kręceniem materiałów filmowych ze swoimi uczniami. Również koordynator ds. młodzieży w Rietavas był zaangażowany w niektóre projekty związane z rozwojem sztuki filmowej i entuzjastycznie podchodzi do tematu kręcenia filmów oraz angażowania młodzieży w ten proces. Projekt FilmNet był zatem właściwą inspiracją, oferująca również odpowiednie wsparcie (metodologia, wskazówki, sieć).

 


Rietavas FilmClub Lab rozpoczął działalność jesienią 2019
roku. Grupa entuzjastów filmu – 8 osób, które zaangażowały się w szkolenie, które przeprowadził Domas Burkauskas - ekspert filmowy, wykładowca uniwersytecki, dziennikarz i producent telewizyjny. Szkolenie obejmowało 8 warsztatów:

  1. Wprowadzenie
  2. Edukacja podczas seansu filmowego
  3. Tworzenie historii
  4. Abecadło tworzenia filmów
  5. Filmowanie różnych obiektów
  6. Wywiad filmowy
  7. Ujawnianie bohatera
  8. Pokaz filmowy i wymiana doświadczeń

 

Po warsztatach następowały konsultacje indywidualne i grupowe, które obejmowały wiele działań praktycznych. Edukatorzy filmowi mieli również okazję uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach w ramach FilmNet związanych z edukacją filmową i festiwalami filmowymi, zdobywając doświadczenia w ramach transgranicznej sieci i ucząc się na podstawie doświadczeń partnerów projektu.

 

 

 

W rezultacie powstał zespół edukatorów filmowych wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tematów związanych z przemysłem filmowym i zmotywowanych do zastosowania ich w edukacji filmowej przeznaczonej dla młodzieży i dzieci. Już w trakcie szkolenia edukatorzy filmowi prowadzili zajęcia w szkole wiejskiej dla uczniów klas 6–7. Rietavas Mykolas Kleopas Oginski Art School jest zainteresowany włączeniem edukacji filmowej do swojego programu nauczania.

 

The content of this website is the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The project FilmNet-South Baltic Film and Culture Network is partly financed from the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 through the European Regional Developmnet Fund.