close menu icon
Przykładowe scenariusze

Jednym z celów projektu FilmNet było przygotowanie modelu Film Clubów (Klubów Filmowych) na gruncie polskim. Po analizie doświadczeń szwedzkich - nasi eksperci opracowali raporty oraz scenariusze lekcji, z których mogą skorzystać edukatorzy, animatorzy zainteresowani prowadzeniem Klubów Filmowych w swoich centrach kultury, świetlicach czy stowarzyszeniach. 

The content of this website is the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The project FilmNet-South Baltic Film and Culture Network is partly financed from the Interreg South Baltic Programme 2014-2020 through the European Regional Developmnet Fund.